Kancelaria Radców Prawnych
Anety Smolik | Agaty Zielińskiej

Kancelaria Radców Prawnych działa na rynku usług prawniczych od 2015r.

Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Podział majątku

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Wspólność majątkowa może ustać na skutek różnych zdarzeń określonych w ustawie, w szczególności poprzez orzeczenie rozwodu, czy ustanowienia rozdzielności w drodze umowy zawartej u notariusza bądź wyroku Sądu. Zakończenie postępowania o rozwód nie jest ostatnią czynnością, którą muszą wykonać małżonkowie. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego.
Podział majątku wspólnego ma na celu rozwiązanie kwestii finansowych, z uwagi na to często budzi wiele emocji. Sprawy te bywają niekiedy bardzo skomplikowane i złożone, zwłaszcza gdy pomiędzy stronami istnieje spór zarówno co do składników majątku wspólnego, ich wysokości, oraz nierównych udziałów w majątku wspólnym.
Specjalizujemy się we wnikliwej analizie składników majątku wspólnego oraz formułowaniu roszczeń z nimi związanych. Zachęcamy do skorzystania z usług Naszej Kancelarii podczas dzielenia majątku wspólnego.