Kancelaria Radców Prawnych
Anety Smolik | Agaty Zielińskiej

Kancelaria Radców Prawnych działa na rynku usług prawniczych od 2015r.

Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY

Obszar Praktyk Prawnych

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą bardzo szerokie spektrum norm prawnych i stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami.
Czytaj więcej

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich roszczeń odszkodowawczych.


Czytaj więcej

Kredyty frankowe

Nasza Kancelaria świadczy pomoc konsumentom, którzy wzięli tzw. kredyt frankowy. Wiele osób podpisało umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do CHF, na treść których umów nie miało wpływu.


Czytaj więcej

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne reguluje wszelkie więzi rodzinnoprawne, w szczególności stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i opieki, a także kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego.


Czytaj więcej

Rozwód

Rozwód jest trudnym doświadczeniem życiowym, zarówno dla małżonków, jak i ich dzieci. Wiąże się ze stresem i dużymi emocjami.

Czytaj więcej

Podział majątku

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Czytaj więcej

Spadki

Sprawy spadkowe dotyczą dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, nabycia majątku po śmierci spadkodawcy przez spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców, oraz odpowiedzialności za długi spadkowe.


Czytaj więcej

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Nasza Kancelaria świadczy usługi dla pracowników oraz pracodawców w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy.
Czytaj więcej

Prawo karne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach karnych i karno- skarbowych.Czytaj więcej

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.


Czytaj więcej

Mediacje

Radcowie prawni w Naszej Kancelarii posiadają uprawnienia mediatora i wpisani są na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.


Czytaj więcej

Porady PRO BONO

Usługa pro bono zaadresowana jest do osób fizycznych, których ze względów finansowych nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej. W ramach tej usługi proponujemy bezpłatną pomoc prawną, w podstawowym zakresie.

Czytaj więcej