16 lutego 2017

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

        Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw rozwodowych dostosowując się do Państwa indywidualnych potrzeb. Zakres usług obejmuje reprezentowanie w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie z uwzględnieniem rozstrzygnięcia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, z ustanowieniem obowiązku alimentacyjnego w stosunku do małoletniego dziecka lub małżonka.

       Kancelaria świadczy usługi w sprawach o podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, rodziców lub byłego małżonka.

      Kancelaria reprezentuje Klientów w negocjacjach w sprawach dotyczących ich wspólnego majątku, dążąc do uzyskania najkorzystniejszego dla niego rozstrzygnięcia.

#Prawo cywilne #radcaprawnyolsztyn #usługiradcyprawnegoolsztyn #poradyprawneolsztyn #pismaprocesoweolsztyn #poradyprawneolszty #Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych #Prawo handlowe #Prawo administracyjne #Prawo karne #Odszkodowania #OC, AC #Zadośćuczynienie i renta #Z tytułu wypadku przy pracy  #Za szkody i krzywdy powstałe na skutek czynów przestępczych #Sprawy rodzinne i opiekuńcze  #Podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych  #Kompleksowe prowadzenie spraw rozwodowych