Kancelaria Radców Prawnych
Anety Smolik | Agaty Zielińskiej

Kancelaria Radców Prawnych działa na rynku usług prawniczych od 2015r.

Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne reguluje wszelkie więzi rodzinnoprawne, w szczególności stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i opieki, a także kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego.

Z uwagi na to, iż dotyczą niezwykle ważnych sfer życia, co do zasady są to sprawy niezwykle stresujące i emocjonalne, co dodatkowo utrudnia ich przebieg. Aby możliwe było jak najbardziej komfortowe i satysfakcjonujące rozwiązanie danej sprawy, uzasadnione jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, co oferuje Nasza Kancelaria. 

Alimenty

     – alimenty na dzieci małoletnie,
     – alimenty na dzieci dorosłe,
     – alimenty na rodziców,
     – alimenty na rozwiedzionego małżonka
     – podwyższenie i obniżenie alimentów,
     – wygaśnięcie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

władza rodzicielska, w tym o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej

ustalenie kontaktów, w tym:

     – kontakty rodzica z dzieckiem
     – kontakty dziadków z wnukami

ustalenie miejsca pobytu dziecka,

ustanowienie rozdzielności majątkowej,

ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,

o zmianę nazwiska,

o wydanie zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka w kwestiach takich jak np. zgoda na leczenie, zaszczepienie dziecka, pobieranie nauki czy wyjazd za granicę.