Kancelaria Radców Prawnych
Anety Smolik | Agaty Zielińskiej

Kancelaria Radców Prawnych działa na rynku usług prawniczych od 2015r.

Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Mediacje

Radcowie prawni w Naszej Kancelarii posiadają uprawnienia mediatora i wpisani są na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Mediacja to sposób na rozwiązanie sporu, w sposób satysfakcjonujący obie strony konfliktu, poprzez negocjacje przy udziale neutralnego wobec stron i ich konfliktu mediatora. Ułatwia to zatrzymanie eskalacji konfliktu, ponieważ mediator czuwa nad komunikacją oraz pozwala stronom na wzajemne wysłuchanie swoich stanowisk, nawiązanie dialogu, wyjaśnienie spornych kwestii, określenie warunków rozwiązania sporu i załatwienia sprawy bez pomocy sądu. W mediacji wygrywają obie strony sporu.