Kancelaria Radców Prawnych
Anety Smolik | Agaty Zielińskiej

Kancelaria Radcy Prawnego działa na rynku usług prawniczych od 2015r.

Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym,
państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Kancelaria Radcy Prawnego w Olsztynie

Kancelaria Radcy Prawnego działa na rynku usług prawniczych od 2015r. Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą bardzo szerokie spektrum norm prawnych i stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami.


Czytaj więcej

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich roszczeń odszkodowawczych.Czytaj więcej

W trakcie realizacji powierzonych spraw zapewniamy klientom kompleksową obsługę i reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i na wszystkich etapach postępowań, przed policją, prokuraturą, urzędami skarbowymi i innymi organami szeroko pojętej administracji publicznej, jak również w postępowaniu wykonawczym i egzekucyjnym.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.


Czytaj więcej

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne reguluje wszelkie więzi rodzinnoprawne, w szczególności stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i opieki, a także kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego.


Czytaj więcej

Stawiamy przede wszystkim na dobro Klienta starając się wyprzedzać czasowo ewentualne zdarzenia i skutki prawne jakie mogą nastąpić w przyszłości. Do każdej sprawy w razie potrzeby osobiście dobieramy zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa tak, by zapewnić Klientowi największe szanse na wygraną. Priorytetem w działaniu Kancelarii jest świadczenie usług w sposób profesjonalny, rzetelny, zrozumiały i bez zbędnej zwłoki.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Nasza Kancelaria świadczy usługi dla pracowników oraz pracodawców w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy.Czytaj więcej

Prawo karne

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach karnych i karno- skarbowych.
Czytaj więcej

Dzięki naszym umiejętnościom, doświadczeniu, innowacyjnemu podejściu oraz empatii, możemy pochwalić się licznymi sprawami zakończonymi pełnym sukcesem. Dlatego tak wielu Klientów zaufało właśnie Nam.

Mediacje

Radcowie prawni w Naszej Kancelarii posiadają uprawnienia mediatora i wpisani są na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.Czytaj więcej

Kredyty frankowe

Nasza Kancelaria świadczy pomoc konsumentom, którzy wzięli tzw. kredyt frankowy. Wiele osób podpisało umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do CHF, na treść których umów nie miało wpływu.


Czytaj więcej

Bardzo ważnym elementem naszej Kancelarii jest to, że pracownicy nie ograniczają swego działania wyłącznie do godzin pracy Kancelarii, lecz dostosowują je do oczekiwań i potrzeb Klienta, jak również do specyfiki realizowanego zlecenia.

Siedziba Kancelarii mieści się w Olsztynie, jednakże obszar świadczonych usług obejmuje teren całej Polski.