22 czerwca 2017

Porady PRO BONO

                 Usługa pro bono zaadresowana jest do osób fizycznych, których ze względów finansowych nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej. W ramach tej usługi proponujemy bezpłatną pomoc prawną, w podstawowym zakresie.

Kto może ubiegać się o pomoc pro bono:

                Bezpłatną pomoc prawną uzyskać może osoba, która korzysta z pomocy opieki społecznej lub osoba, która w inny sposób wykaże bardzo trudną sytuację finansową.

Zakres pomocy

Pomoc prawna będzie polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
– pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym

Skorzystanie z porady możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
tel. (89) 521 03 91, kom. + 48 505 415 826, kom. 660 168 738
– pomoc prawna jest udziela wyłącznie osobiście, w siedzibie Kancelarii w Olsztynie.
– pomoc prawna udzielana jest w godzinach od 12:00 do 15:00 w każdy czwartek