16 lutego 2017

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu wszelkich roszczeń odszkodowawczych w szczególności:

  • odszkodowanie z OC,
  • odszkodowanie z AC,
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu zakażenia w tym zakażenia gronkowcem,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków losowych,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • odszkodowanie za szkody i krzywdy powstałe na skutek czynów przestępczych, odszkodowanie za znęcanie,