16 lutego 2017

Cennik

 • porada prawna – od 70 zł.
 • pismo przedprocesowe – od 100 zł.
 • pismo procesowe, pozew, skarga – od 250 zł.
 • apelacja, zażalenie – od 300 zł.
 • sporządzenie umowy – od 150 zł.
 • sporządzenie opinii prawnej – od 150 zł.
 • stała obsługa prawna – od 500 zł.
 • stawki z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2012 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 poz. 490)- stawki minimalne ustalone od wartości przedmiotu sprawy:
  • do 500- 60 zł.
  • powyżej 500 do 1500 – 180 zł.
  • powyżej 1500 do 5000 – 600 zł.
  • powyżej 5000 do 10.000 – 1200 zł.
  • powyżej 10.000 do 50.000 – 2400 zł.
  • powyżej 50.000 do 200.000 – 3600 zł.
  • powyżej 200.000 – 7200 zł.
 • prowadzenie sprawy przed sądem II instancji – 50 % stawki z pkt wyżej.
 • udział w rozprawie przed sądem I instancji – od 200 zł.
 • udział w rozprawie przed sądem II instancji – 50% stawki z pkt wyżej.

W innych sprawach stawki określane są indywidualnie w zależności od koniecznego nakładu pracy. Do wskazanych powyżej kwot należy doliczyć podatek VAT.